Geld besparen met LED en de Energie-investeringsaftrek (EIA)

28-01-2021

Bedrijven moeten voldoen aan het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. Dit besluit verplicht bedrijven en instellingen om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. De energiebesparingsplicht geldt voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken. Daarnaast moet per 1 januari 2023 elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben.

Nou voelt het misschien alsof ons weer allerhande verplichtingen worden opgelegd, maar deze maatregelen betekenen eigenlijk ook gewoon goed nieuws! LED-verlichting is namelijk behoorlijk zuiniger dan conventionele halogeen- of TL-verlichting en vraagt veel minder onderhoud. Je kunt dus flink besparen. Een investering in LED voldoet bovendien aan de eisen die de overheid gesteld heeft aan energiebesparende maatregelen voor 19 bedrijfstakken, die op de EML (Erkende Maatregelenlijsten Informatieplicht Energiebesparing) staan. Je kunt bovendien je besparing nog vergroten door je LED-installatie te combineren met slimme regeltechnieken als DALI, schemerschakeling of bewegingssensoren.

EIA
Wist je trouwens dat je met een investering in LED ook een behoorlijk fiscaal voordeel kunt halen?
Door energiezuinig ondernemen te subsidiëren, stimuleert de overheid ondernemers energiezuinige maatregelen te nemen. De belangrijkste energiesubsidie is de Energie-investeringsaftrek (EIA) en is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. Een investering in LED valt ook onder de EIA. De regeling geldt alleen voor aanpassingen in bestaande bouw; LED-systemen in nieuwbouwprojecten komen niet in aanmerking. De regeling is in 2019 met vijf jaar verlengd tot 2024.

Wat biedt de EIA?
De Energie-investeringsaftrek biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de gebruikelijke afschrijving mag je van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van je fiscale winst. Voor 2021 is de aftrek van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) vastgesteld op 45,5%. Je voordeel loopt op tot ongeveer 11 procent van je investeringskosten.

Wat zijn de voorwaarden?
Je moet minimaal 2.500 euro investeren en het (energiebesparende) bedrijfsmiddel moet op de energielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staan. LED-verlichtingssystemen staan op deze energielijst. Andere voorwaarde is dat het bedrijfsmiddel (in dit geval LED) nog niet eerder is gebruikt en dat de investering binnen drie maanden nadat je opdracht tot levering hebt gegeven, wordt gemeld bij de RVO. Let wel: je kunt voor het bedrijfsmiddel niet zowel een EIA als milieu-investeringsaftrek (MIA) krijgen.

Wat zijn de specifieke voorwaarden voor LED? 
• Een LED-spot of LED-downlight moet een specifieke lichtstroom hebben van ten minste 110 lumen per watt
• Een LED-armatuur, anders dan met LED-buizen en LED-spots of –downlights, moet een specifieke lichtstroom hebben van ten minste 125 lumen per watt
• Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA  in aanmerking komt, bedraagt € 25 per 1000 lumen door de armatuur gegenereerde lichtstroom
• De powerfactor van het verlichtingssysteem moet ten minste 0,90 bedragen
• Behalve de kosten voor de LED-armaturen zelf, mag je ook de kosten voor de montage,
• de 3-fasenrail en overige materialen opvoeren
• Voor het verminderen van het energiegebruik van verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen door het toepassen van een regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van de daglichtintensiteit of automatische aan- of afwezigheidsdetectie en bestaande uit licht- of bewegingssensoren, schakel- of regeleenheid, of (eventueel) dimregeling, bedraagt het maximum investeringsbedrag voor EIA € 150 per sensor. Dit geldt alleen als de kosten voor de sensor per stuk gespecificeerd kunnen worden.

Hoe kan Utilicht hierbij helpen?
Heb je een renovatieproject en wil je daarvoor bij ons geschikte LED-verlichting kopen? Wij kunnen jou het werk voor de aanvraag van de energiesubsidie (EIA) volledig uit handen nemen. Als je er zeker van wil zijn dat je bedrijf straks toekomstproof is op het gebied van verlichting en kan voldoen aan de door de overheid gestelde eisen, laat Utilicht dan ook een lichtplan voor je maken. Dit kan bestaan uit het vervangen van conventionele lichtbronnen door LED-alternatieven (de zogenoemde retrofit lichtbronnen), maar natuurlijk ook uit een compleet nieuw lichtontwerp met nieuwe LED-armaturen. Een lichtplan dat is afgestemd op jouw bedrijf en de juiste balans tussen sfeer en functionaliteit weet te vinden, is van onschatbare waarde. Het heeft bijvoorbeeld een positief effect op de veiligheid, het welzijn en productiviteit van je werknemers. En nu je weet dat het ook nog geld kan opleveren, staat niets je in de weg om de hulp van Utilicht vandaag nog in te schakelen.

Bronnen: www.belastingdienst.nl, www.rvo.nl