Menu
+31 (0)88 291 22 00

Geld besparen met LED en de Energie-investeringsaftrek (EIA)

21-11-2019

Vanaf 1 juli 2020 mogen bedrijven alleen nog LED-verlichting in hun gebouwen en installaties gebruiken. Dit geldt zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw en is best een ingrijpende beslissing. Het gaat veel verder dan de Informatieplicht Energiebesparing die sinds 1 juli 2019 geldt en de tijd om over te stappen naar LED is nog maar kort.

Gelukkig betekent deze verplichte overstap ook goed nieuws. LED-verlichting is behoorlijk zuiniger dan conventionele halogeen- of TL-verlichting en vraagt veel minder onderhoud. Je kunt dus flink besparen. Een investering in LED voldoet bovendien aan de eisen die de overheid gesteld heeft aan energiebesparende maatregelen voor 19 bedrijfstakken, die op de EML (Erkende Maatregelenlijsten Informatieplicht Energiebesparing) staan. Je kunt bovendien je besparing nog vergroten door je LED-installatie te combineren met slimme regeltechnieken als DALI, schemerschakeling of bewegingssensoren.

EIA

Wist je trouwens dat je met een investering in LED ook een behoorlijk fiscaal voordeel kunt halen?

Door energiezuinig ondernemen te subsidiëren, stimuleert de overheid ondernemers energiezuinige maatregelen te nemen. De belangrijkste energiesubsidie is de Energie-investeringsaftrek (EIA) en is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. Een investering in LED valt ook onder de EIA. De regeling geldt alleen voor aanpassingen in bestaande bouw; LED-systemen in nieuwbouwprojecten komen niet in aanmerking. De regeling is dit jaar met vijf jaar verlengd tot 2024.

Wat biedt de EIA?

De Energie-investeringsaftrek biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de gebruikelijke afschrijving mag je van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van je fiscale winst. Voor 2020 is de aftrek van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) vastgesteld op 45%. Je voordeel loopt op tot ongeveer 11 procent van je investeringskosten.

Wat zijn de voorwaarden?

Je moet minimaal 2.500 euro investeren en het (energiebesparende) bedrijfsmiddel moet op de energielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staan. LED-verlichtingssystemen staan op deze energielijst. Andere voorwaarde is dat het bedrijfsmiddel (in dit geval LED) nog niet eerder is gebruikt en dat de investering binnen drie maanden nadat je opdracht tot levering hebt gegeven, wordt gemeld bij de RVO. Let wel: je kunt voor het bedrijfsmiddel niet zowel een EIA als milieu-investeringsaftrek (MIA) krijgen.

Wat zijn de specifieke voorwaarden voor LED? 

  • Een LED-spot of LED-downlight moet een specifieke lichtstroom hebben van ten minste 110 lumen per watt
  • LED-armatuur anders dan met LED-buizen en LED-spots of – downlights moet een specifieke lichtstroom hebben van ten minste 125 lumen per watt
  • Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt, bedraagt € 25 per 1000 lumen door de armatuur gegenereerde lichtstroom
  • De powerfactor van het verlichtingssysteem moet ten minste 0,90 bedragen
  • Behalve de kosten voor de LED-armaturen zelf, mag je ook de kosten voor de montage, de 3-fasenrail en overige materialen opvoeren.
  • Voor het verminderen van het energiegebruik van verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen door het toepassen van een regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van de daglichtintensiteit of automatische aan- of afwezigheidsdetectie en bestaande uit licht- of bewegingssensoren, schakel- of regeleenheid, of (eventueel) dimregeling, bedraagt het maximum investeringsbedrag voor EIA 150 euro per sensor. Dit geldt alleen als de kosten voor de sensor per stuk gespecificeerd kunnen worden.

Hoe kan Utilicht hierbij helpen?

Als je er zeker van wil zijn dat je bedrijf in 2020 volledig toekomstproof is op het gebied van verlichting en gaat voldoen aan de gestelde eisen per 1 juli 2020, laat Utilicht dan een lichtplan voor je maken. Dit kan bestaan uit het vervangen van conventionele lichtbronnen door LED-alternatieven (de zogenoemde retrofit lichtbronnen), maar natuurlijk ook uit een compleet nieuw lichtontwerp. Een lichtplan dat is afgestemd op jouw bedrijf en de juiste balans tussen sfeer en functionaliteit weet te vinden, is van onschatbare waarde. Het heeft bijvoorbeeld een positief effect op de veiligheid, het welzijn en productiviteit van je werknemers. En nu je weet dat het ook nog geld kan opleveren, staat niets je in de weg om de hulp van Utilicht vandaag nog in te schakelen.

Bronnen: www.belastingdienst.nl, www.rvo.nl

Straevenweg 11 6001 SH Weert +31 (0)88 291 22 00